HINNASTO 
(Kaikki hinnat alv 0%)

Pienet yritykset alkaen 55,00 €/kk*, Muutoin 75 €/kk**
*= Sisältää 0,5h työtä, kausiveroilmoittamisen, atk-ja toimistokulut, raportoinnin. Paketin ylimenevästä ajasta aikaveloitus.
**= Sisältää 1h työtä, kausiveroilmoittamisen, atk-ja toimistokulut, raportoinnin. Paketin ylimenevästä ajasta aikaveloitus.

Aikaveloitus alk. 47 €/h
• Veroilmoitus alk. 110 €/kpl
• Tilinpäätös alk. 160 €/kpl (sis. tase-erittelyt)
• Palkkalaskelma alk. 15 €/hlö
Mahdollista myös tositepohjaiseen hinnoitteluun → Kysy tarjousta

Ota yhteyttä

Alkavan yrittäjän starttipaketti

Kun suunnittelet yrityksen perustamista, suosittelemme lämpimästi alkavan yrittäjän starttipakettia. 

Starttipaketti on tarkoitettu kaikille yritystoimintaa suunnitteleville tai yrittäjäksi ryhtyville, jotka kaipaavat vahvempaa tukea yritystoiminnan alkutaipaleelle. 

Vuoden kestoinen palvelu yrityksen perustaneelle sisältää kattavan neuvonnan ensimmäiseksi vuodeksi! Tule mukaan ja ryhdy yrittäjäksi edullisilla ja kiinteillä alkukuluilla.

Alkavan yrittäjän starttipaketti (55 €/kk+alv) sisältää mm:

 • Liiketoimintasuunnitelman laadintaa tai läpikäyntiä
 • Budjetin laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa (mahdolliset kiinteät kulut vs. muuttuvat kulut)
 • Sopivimman yhtiömuodon valinta
 • Rahoitusvaihtoehdot/ tarpeiden kartoitus (mm. Finnvera hakemusten täyttöapua)
 • Ohjelmistojen kartoitus
 • Erinlaisissa lupa-asioissa auttaminen (mm. liikennelupa)
 • Yrityksen perustamispapereiden laadinta
 • Puhelinneuvonta/yrittäjän tukipuhelin 
 • Tapaamisia 6 kpl vuoden aikana (max.6 h) 

HINTA 55 €/kk (1 vuosi/12kk) (alv. 0%)

 

Uuden työntekijän palkkaus tuotepaketti alk. 200 €
Palvelupaketti sisältää mm. seuraavat palvelut:
• Palkkaamisesta aiheutuvat kiinteät kulut
• TES-selvitys
• Työsopimus
• Salassapito
• Kilpailukielto
• Lomapalkat, kertymät
• Vastuuasiat
• Työturvallisuusvaatimukset
• Mahdollinen palkkatuki
• Budjetointi
• Työterveyshuolto
• Asiakkaan perehdytys
• Työnantajan infopaketti

Kiinnostaako sähköisyys?

Nyt kokonaan sähköiseksi asiakkaaksi erittäin edullisesti alk. 19 €/kk. Kysy myös jatkuvasti vaihtuvista kampanjoista. Meillä on Visman Fivaldi -ohjelmistosta kokemusta jo vuodesta 2008 lähtien. Tutustu Fivaldin tarjoamiin ominaisuuksiin täällä »

UUTUUTENA Myös Procountor-ohjelmisto käytössämme vuodesta 2018 lähtien. Tutustu Procountorin tarjoamiin ominaisuuksiin täällä »
Onko käytössäsi jo Procountor -ohjelmisto? Tietokantasiirto ympäristöömme onnistuu veloituksetta ja vaivattomasti. Ota rohkeasti yhteyttä.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tili-Bang Oy (Y-tunnus: 0809453-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sanna Bang
+358 40 513 6822
sanna@tilitoimistoturku.fi

Henkilörekisterin nimi

Tili-Bang Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tili-Bang Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
sanna@tilitoimistoturku.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna