Sähköinen ja perinteinen kirjanpito

Tarjoamme asiakkaillemme räätälöityä taloushallintopalvelua, joko sähköisesti tai perinteisesti, hyvää kirjanpitotapaa ja lakeja noudattaen. Kirjanpidon tarkoituksena on tuottaa yrittäjille tietoa yrityksen taloudesta. Tilikauden päätyttyä lopullisista kirjanpidon luvuista laaditaan tilinpäätös, minkä tarkoitus on antaa oikea ja riittävä kuva yhtiön taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti muun muassa rahoittajille, sijoittajille ja eri viranomaistahoille.

Räätälöimme palvelut aina asiakkaille tarpeen mukaan ja tarkistelemme aika ajoin, missä mennään. Meille ovat tervetulleita niin pienet yksinyrittäjät, kuin suuremmatkin yritykset. Asiakkaanamme voit luottaa siihen, että olet hyvissä käsissä!

Perinteinen kirjanpito ammattitaidolla

Vielä löytyy asiakaskuntaa, joka haluaa perinteisen, paperisen kirjanpidon. Haluat pitää langat omissa käsissäsi ja hypistellä jotain konkreettista. Perinteinen kirjanpito sopii yritykselle, jossa paperisten kuittien ja tositteiden kerääminen tapahtuu ilman suurempia ponnistuksia. Yrittäjänä toimitat meille kirjanpitoon tarvittavat tositteet ja hoidamme kirjanpidon manuaalisesti.

Ota yhteyttä

Sähköinen taloushallinto säästää aikaa ja euroja

Sähköinen taloushallinto on nykypäivää. Sähköinen taloushallinto tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjaudut internetissä käyttäjätunnuksillasi sähköiseen taloushallintopalveluun. Yksinkertaisimmillaan hyväksyt palvelussa nopeasti yrityksesi maksut vihreää hyväksy-nappia painamalla, minkä jälkeen tiliöinti ja maksatus jäävät meidän hoidettavaksemme. Samalla voit halutessasi tarkastaa yrityksiesi talouden reaaliaikaisen tilanteen (esim. myyntikate, liiketoiminnan kannattavuus, pankkitilin saldo, avoimet myyntisaamiset, palkanlaskennan raportit).

 

Puhumme sähköisyyden puolesta, sillä netissä tapahtuvasta sähköisestä taloushallinnosta on yrittäjälle selvää hyötyä. On hienoa huomata, ettei yrittäjän tarvitse kuluttaa arvokasta vapaa-aikaansa laskuja maksaen, tai papereita edeltävältä kuukaudelta kasaten ja todeta, että osa kuiteista on kateissa ja turhaa aikaa menee etsintöihin. Näin yrittäjälle jää aikaa nauttia vapaa-ajasta, tai keskittyä oman yritystoiminnan kehittämiseen, missä olemme mielellämme myös yrittäjän tukena. Toimitusjohtaja voi selailla samaan aikaan tuloslaskelmaa kesämökkinsä laiturilla, ja yhtiön tilintarkastaja voi omalla tunnuksellaan tehdä tarkastustyötä paikasta riippumatta. 

 

Voimme lämpimästi suositella sähköistä taloushallintoa myös pienille yrityksille, koska tässä säästää euroja jo pelkästään ajan säästön myötä. Sähköinen järjestelmämme mahdollistaa reaaliaikaisen taloushallinnon yrityksellesi paikkakunnasta riippumatta. 

Käytössämme Visma Fivaldi, Procountor ja eTasku

Olemme käyttäneet sähköistä Visma Fivaldi -ohjelmistoa jo vuodesta 2008 lähtien. Ohjelmisto toimii täysin sähköisesti ja mahdollistaa paperittoman taloushallinnon sekä sähköisen arkistoinnin. Sähköinen taloushallinto on reaaliaikaista ja helppoa. Voit toimittaa kuitit kuvana esim. kamerakännykällä. Laskut voi käydä hyväksymässä nettisovelluksessa https://asp.fivaldi.net/fvlogin/login.jsp ja me hoidamme loput. Toiminta on helppoa ja käyttökustannukset pysyvät edullisina.

 

Tilitoimiston ja asiakkaan käyttäessä samaa ohjelmistoa, tarvitsee yksittäinen tieto tallentaa järjestelmään vain kerran. Tämän jälkeen se on heti kaikkien sovellusten ja sitä tarvitsevien henkilöiden käytettävissä. Koska järjestelmää käytetään internetissä, tietoa voi syöttää, selailla ja raportoida mistä vain ja milloin vain, kunhan käyttäjällä on tietokone tai mobiililaite ja toimiva nettiyhteys. Käyttäjä kirjautuu järjestelmään omalla tunnuksellaan ja salasanallaan, saaden käyttöönsä kaikki käyttäjähallinnassa määritellyt toiminnot.

 

Tutustu Fivaldin tarjoamiin ominaisuuksiin täällä »

Olemme nyt ottaneet myös uutena käyttöön Procountor-ohjelmiston, jolla pystyt hoitamaan esimerkiksi kuittien skannauksen ja laskujen hyväksymisen kätevästi älypuhelimella.

Tutustu Procountorin tarjoamiin ominaisuuksiin täällä »

Käytämme myös eTaskua, jolla saat toimitettua kuvat kuiteista ja muista dokumenteista helposti ja nopeasti kirjanpitoa varten.

Tutustu eTaskun tarjoamiin ominaisuuksiin täällä »   

Lue lisää

"Tili-Bangilla on aina asiat hoitunut ja voi luottaa. Joustavuutta löytyy aina tarvittaessa, mikä on hienoa. Tänne on helppo tulla ja kaikki on aina iloisia. Suuren plussan annan myös omasta vakituisesta, nimetystä kirjanpitäjästä"

Tyytyväinen asiakas jo vuodesta 2010 
-Kalle Trygg
Yrittäjä, KT Rakennus & Maalaus Oy
www.pintaremonttiturku.fi

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tili-Bang Oy (Y-tunnus: 0809453-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sanna Bang
+358 40 513 6822
sanna@tilitoimistoturku.fi

Henkilörekisterin nimi

Tili-Bang Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tili-Bang Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
sanna@tilitoimistoturku.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna